Despre noi

Scurta prezentare

APIT - Asociaţia Profesională a Interpreţilor şi Traducătorilor este o organizaţie neguvernamentală şi nonprofit, înființată în octombrie 2013, în temeiul Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, dobândind personalitate juridică prin înregistrarea în Registrul asociațiilor și fundațiilor la poziţia 42026.

Încă de la înființare, APIT România a reușit să reunească peste 250 de membri, traducători profesionişti, interpreţi şi traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei în baza legii 178/1997, distribuiți pe mai multe filiale din întreaga țară. Astfel, APIT este în prezent cea mai mare asociație de profil din România.Scop si obiective

Scopul asociației constă în promovarea pe plan național a profesionalismului şi calităţii în traducere şi interpretariat, protejarea și promovarea drepturilor și intereselor profesionale ale traducătorilor și interpreților din România.

Asociația urmăreaște atingerea în principal a următoarelor obiective:

 • promovarea unor standarde de înaltă calitate, precum și a celor mai bune practici în prestarea serviciilor de traducere și interpretariat;
 • optimizarea cadrului legislativ privind organizarea si exercitarea profesiei de interpret și traducător;
 • impunerea şi respectarea normelor de etică profesională;
 • creșterea reprezentativității prin reunirea unui număr cât mai mare de traducători și interpreți profesioniști (autorizați de Ministerul Justiției);
 • cooperarea cu organizații similare pe plan național și internațional, pentru schimbul de informații și experiență, precum și pentru sprijinirea unor proiecte relevante în domeniu;
 • cooperarea cu autorități și insituții pe plan național, pentru îmbunătățirea statutului de traducător și interpret profesionist, inclusiv a celui de traducător și interpret autorizat de Ministerul Justiției.

Perspective

 • Afilierea la organizaţii internaţionale ale traducătorilor: Federaţia Internaţională a Traducătorilor (FIT), Asociaţiai Europeană a Traducătorilor şi Interpreţilor Juridici (EULITA).
 • Promovarea şi elaborarea unor standarde de calificare profesională a interpreţilor şi traducătorilor, respectiv a unui Cod de Etica Profesionala;
 • Organizarea de activităţi de instruire pentru membrii APIT, în scopul actualizării cunoştinţelor şi aptitudinilor acestora.
 • Organizarea de seminarii şi întruniri regionale şi europene cu asociaţiile profesionale similare în ceea ce priveşte interesele comune, pentru membrii săi
 • Participarea la elaborarea de acte normative privind activitatea traducătorilor și interpreților autorizați de Ministerul Justiției.

Date de contact

ADRESA: B-dul Magheru, nr. 32-36, sc. B,
et. 2, apart. 6, sectorul 1, Bucuresti
TELEFON: 0722-353.145
EMAIL: office@apit.ro

Mai mult