CONFERINTA "TRADUCATORUL PROFESIONIST - ACTUALITATE SI PERSPECTIVE"

CRAIOVA, 20 NOIEMBRIE 2014

Conferința este organizată de Asociaţia Profesională a Interpreţilor şi Traducătorilor, în colaborare cu Universitatea din Craiova - Centrul de Cercetare în Domeniul Traducerii şi Terminologiei (TradComTerm) și AFIT-Asociația Firmelor de Interpretariat și Traduceri

09:00 - 09:30 - PRIMIREA ȘI ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR, CAFEA

09:30 - 09:45 - DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI
Papadopol George Alexandru, Oana Radu, Asociaţia Profesională a Interpreţilor şi Traducătorilor
Prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu, Prorector Universitatea din Craiova

SESIUNEA DE DIMINEAȚĂ: SESIUNE DE PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

Moderator: Conf. univ. dr. Titela Vîlceanu
09:45 - 10:15 - Factori de control în asigurarea calității, evaluare și revizie
Prezentarea evidenţiază rolul şi importanţa factorilor de control în asigurarea calității, evaluarea și revizia traducerii.
Conf. univ. dr. Titela VÎLCEANU, Asist. univ. dr. Oana DUŢĂ - Universitatea din Craiova

10:15 - 10:45 - Rolul terminologiei în comunicarea de specialitate
Prezentarea îşi propune să sublinieze importanța termenilor de specialitate în procesul de traducere.
Prof. univ. dr. Cristiana TEODORESCU, Lector univ. dr. Marinella COMAN, Conf. univ. dr. Daniela DINCĂ - Universitatea din Craiova

10:45 - 11:00 - Pauză de cafea

11:00 - 11:15 - Dinamica formării profesionale a interpreților
Prezentarea este focalizată pe particularitățile programelor de formarea universitară a interpreților.
Lector univ. dr. Sorin CAZACU - Universitatea din Craiova

11.15 - 12:00 - Dezbatere: formarea traducătorilor, între mediul academic și cel profesional
Această dezbatere dorește să pună față în față universitarii, angajatorii, studenții și traducătorii liber-profesioniști pentru a discuta aspecte legate de formarea profesională a traducătorilor.
Moderator: Laurențiu CONSTANTIN - Asociația Firmelor de Interpretariat și Traduceri

12:00 - 13:00 - Pauză de prânz

SESIUNEA DE DUPĂ-AMIAZĂ: SESIUNE DE PREZENTĂRI ȘI DEZBATERI

Moderator: HRISTODOULAKIS – ZANFIR DANA CRISTIANA, Asociaţia Profesională a Interpreţilor şi Traducătorilor
13:00 - 13:45 - Reinventează-te!
Prezentarea vrea să demonstreze că noile tehnologii nu înseamnă dispariția meseriei de traducător, ci evoluția și chiar, în anumite dimensiuni, supraviețuirea ei.
Laurențiu CONSTANTIN - Asociația Firmelor de Interpretariat și Traduceri

13:45 - 14:30 - Traducătorii şi firmele de traducere, o abordare comună
Prezentarea se axează pe relaţia dintre traducători şi firme. Ce înseamnă o firmă de traduceri profesionistă? Care sunt bunele practici în relaţia cu traducătorii angajaţi/colaboratori? Există interese comune? Care este abordarea câştigătoare pentru ambele categorii?
Cristina PANAIT, Florin ZORI - Asociația Firmelor de Interpretariat și Traduceri

14:30 - 14:45 - Pauză de cafea

14:45 - 15:30 - Regimul juridic al traducerilor autorizate/legalizate
Prezentarea se concentrează asupra problemelor practice întâmpinate de traducători după intrarea în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale 36/1995, republicată, aprobată prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. Nr.2333 din 24.07.2013 publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 01 august 2013- Subsecțiunea V – Efectuarea și legalizarea traducerilor (art. 318-324)
George Alexandru PAPADOPOL - Asociaţia Profesională a Interpreţilor şi Traducătorilor

15:30 -16:15 - Platforma integrată de management al documentelor electronice
Prezentarea unui instrument de lucru nou şi inovativ în Romania. Prezentarea se va axa pe fluxuri de lucru, arhivare electronică, dematerializare documente (captura de documente şi recunoaşterea electronică a caracterelor)
Vasile EDER, Cornel ALEXA - Speed-Sign

16:15 - 16:45 - Utilitatea asigurării de răspundere profesională
Prezentarea se concentrează asupra necesității încheierii unei poliţe de asigurare de răspundere civilă profesională care acoperă prejudiciile care pot apărea în urma unei erori profesionale și care pot fi destul de costisitoare.
Aurel RUSOIU - Omniasig Viena Insurance Group

16:45 - 17:00 - Concluzii generale

Sponsorii evenimentului

INVITATIE

APIT-Asociatia Profesionala a Interpretilor si Traducatorilor

are plăcerea să vă invite la conferinţa

"TRADUCATORUL PROFESIONIST - ACTUALITATE SI PERSPECTIVE"

organizată în parteneriat cu

Universitatea din Craiova - Centrul de Cercetare în Domeniul Traducerii şi Terminologiei (TradComTerm)

și

AFIT-Asociația Firmelor de Interpretariat și Traduceri

care va avea loc
în data de 20 noiembrie 2014, orele 09:00 – 17:00 la Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept și Științe Sociale, AULA MAGNA, Calea București, nr. 107D, Craiova, Judeţul Dolj
Craiova, Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 13, C.P. 200764, Judetul Dolj

Evenimentul se adresează în egală măsură traducătorilor și interpreților profesioniști, dar și masteranzilor în specializarea traducere/interpretare, cadrelor universitare sau firmelor de profil.

Conferinţa îşi propune să abordeze tendinţele şi problemele actuale ale pieţei de traduceri și interpretariat, împreună cu direcțiile sale de perspectivă, fiind totodată o ocazie binevenită de diseminare a bunelor practici în domeniu. În plus, evenimentul dorește să ofere participanţilor soluţii profesionale cu aplicabilitate practică necesare în activitatea de zi cu zi şi să permită totodată viitorilor traducători posibilitatea de a se familiariza cu standardele şi instrumentele de tehnologie lingvistică.

Participarea la acest eveniment este liberă, însă numărul de locuri este limitat iar înscrierile se fac în ordinea solicitărilor.

Agenda evenimentului va fi pusă în curând la dispozitia doritorilor.

Vă rugăm să confirmaţi participarea până la data de 15 noiembrie 2014 la adresa de e-mail: office@apit.ro. Persoană de contact: Mărgineanu Alina 0726.679.433 şi Nicoleta Truică 0723.916.871

Cu stimă,
George Papadopol
Preşedinte APIT

Date de contact

ADRESA: B-dul Magheru, nr. 32-36, sc. B,
et. 2, apart. 6, sectorul 1, Bucuresti
TELEFON: 0722-353.145
EMAIL: office@apit.ro

Mai mult