Informatii utile

Certificat eliberat de Ministerul Culturii

Condiţii de certificare:
 • cel puțin diplomă de bacalaureat
 • promovarea cu minim nota 7 a examenului pentru acordarea certificatului de traducător
 • examenul se concentrează pe traducerea unui text specializat
Domenii de certificare:
 • artă
 • istorie
 • chimie
 • electronică-telecomunicații
 • filosofie-religie
 • fizică
 • geografie
 • informatică
 • literatură
 • medicină-farmacie
 • sociologie - politologie
 • ştiințe juridice
 • ştiințe agricole
 • ştiințe matematice
 • ştiințe economice
 • tehnică

Autorizatie de la Ministerul Justitiei

Legea 178/1997
 • Traducătorul poate fi autorizat de Ministerul Justiţiei în conformitate cu Legea 178/1997
 • Ministerul Justiției autorizează persoane atestate în profesie
 • Ministerul Justiției NU organizează examen pentru autorizarea ca traducător şi interpret
 • Ministerul Justiției ţine un registru național de traducători
Condiţiile de autorizare:
 • Certificat de traducător eliberat de către Ministerul Culturii pentru specialitatea ştiințe juridice

Universitati care formeaza
traducatori si interpreti:

 • Universitatea Bucureşti
 • Universitatea Tehnică de Construcții, București
 • Universitatea din Craiova
 • Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
 • Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi
 • Universitatea de Vest, Timişoara
 • Universitatea Transilvania, Braşov
 • Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
 • etc

Masterate pentru formarea traducatorilor si interpretilor:

 • Master în Traduceri și Terminologii Specializate - Universitatea Bucureşti
 • Master de Traducere şi Interpretare Specializată - Universitatea Tehnică de Construcții București
 • Master European pentru Formarea Interpreţilor de Conferinţă -Universitatea București
 • Master European de Traductologie – Terminologie (METT) - Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca/EMT
 • Master in traducere și terminologie - Universitatea Al. I. Cuza din Iași
 • etc